V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih petnajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih petintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank 13. 5. 2024 12. 6. 2024 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge 29. 5. 2024 27. 6. 2024  Več informacij
Zakon o dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini  3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb  3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju zalog nafte in naftnih derivatov 10. 5. 2024 9. 6. 2024  Več informacij
Zakon o gostinstvu (ZGos-1) 14. 5. 2024 17. 6. 2024 Več informacij
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 24. 5. 2024 24. 6. 2024  Več informacij
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo 20. 5. 2024 19. 6. 2024  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah 5. 6. 2024 8. 7. 2024  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo

Pravilnik o varnostni opremi tirnih vozil 21. 5. 2024 21. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o gnojenju  29. 5. 2024 1. 7. 2024  Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja 6. 6. 2024 21. 6. 2024  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne politike 2023-2027 4. 6. 2024 11. 6. 2024  Več informacij
Uredba o intervenciji ohranjanje, trajnostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027  3. 6. 2024 17. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije 9. 5. 2024 10. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za obrambo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kritični infrastrukturi 8. 5. 2024 10. 6. 2024  Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov 27. 5. 2024 10. 6. 2024 Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o oznakah v Slovenski vojski 6. 6. 2024 20. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Uredba o okoljevarstvenem dovoljenju za emisije toplogrednih plinov za regulirane subjekte 10. 5. 2024 10. 6. 2024 Več informacij
Uredba o zmanjševanju obremenjevanja okolja z emisijami toplogrednih plinov z ladij 10. 5. 2024 10. 6. 2024 Več informacij
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju energije 8. 5. 2024 10. 6. 2024  Več informacij
Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov 15. 5. 2024 17. 6. 2024 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu dodeljevanja finančnih spodbud ukrepom za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu    4. 6. 2024 5. 7. 2024  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu    4. 6. 2024 4. 7. 2024  Več informacij

Ministrstvo za za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Pravilnik o ukrepih in postopkih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju v visokem šolstvu 29. 5. 2024 29. 6. 2024 Več informacij
Pravilnik o opredelitvi in uveljavljanju izjemnih dosežkov za dodelitev Zoisovih štipendij na področju visokega šolstva  5. 6. 2024 10. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Pravilnik o izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu 31. 5. 2024 10. 6. 2024  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole 28. 5. 2024 16. 6. 2024  Več informacij
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni za področje športne vzgoje otrok in mladine 27. 5. 2024 28. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za zdravje

Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih ter aromah v elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje 15. 5. 2024 15. 6. 2024 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.