Regres za letni dopust morate svojim delavcem izplačati najkasneje do 1. julija 2024. Izplača se vsem, s katerimi imate sklenjeno delovno razmerje, tudi delavcem, ki so na starševskem dopustu, in bolniško odsotnim delavcem.

Regres mora biti izplačan vsaj v višini minimalne plače v Sloveniji. Ta za leto 2024 znaša 1.253,90 evrov. Delavcu morate izročiti tudi pisni obračun regresa.

V primeru, da delavec pri vas ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del regresa. Prav tako mu regres pripada sorazmerno delovnemu času po pogodbi o zaposlitvi. Na primer, delavcu, ki je pri vas zaposlen celo leto za polovični delovni čas (npr. 20 ur tedensko), pripada polovični znesek regresa. To pa ne velja za delavca, ki uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, ki mu pripada celoten regres.

Regres za letni dopust se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in ni obdavčen z dohodnino in prispevki za socialno varnost do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Če regres preseže povprečno mesečno plačo, se v dohodnino všteje le del regresa, ki preseže ta znesek.

Za invalidske in humanitarne organizacije velja, da ne smejo izplačevati višjih prejemkov iz dela kot veljajo za uslužbence v javnem sektorju. Regres v teh organizacijah tako ne sme biti višji od 1.253,90 evrov.

Če regresa se boste izplačali pravočasno, bo delavec upravičen do izplačila zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti dalje.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.