V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih sedem novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih šestindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge 29. 5. 2024 27. 6. 2024  Več informacij
Zakon o dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini  3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb  3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij
Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače 3. 6. 2024 3. 7. 2024  Več informacij

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 24. 5. 2024 24. 6. 2024  Več informacij
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo 20. 5. 2024 19. 6. 2024  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah 5. 6. 2024 8. 7. 2024  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo

Pravilnik o varnostni opremi tirnih vozil 21. 5. 2024 21. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o gnojenju  29. 5. 2024 1. 7. 2024  Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja 6. 6. 2024 21. 6. 2024  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 14. 6. 2024 24. 6. 2024 Več informacij

Ministrstvo za kulturo

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi 13. 6. 2024 15. 7. 2024  Več informacij

Ministrstvo za obrambo

Uredba o dopolnitvi Uredbe o oznakah v Slovenski vojski 6. 6. 2024 20. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu dodeljevanja finančnih spodbud ukrepom za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu    4. 6. 2024 5. 7. 2024  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu    4. 6. 2024 4. 7. 2024  Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo 10. 6. 2024 20. 6. 2024 Več informacij

Ministrstvo za za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Pravilnik o ukrepih in postopkih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju v visokem šolstvu 29. 5. 2024 29. 6. 2024 Več informacij
Zakon o visokem šolstvu 12. 6. 2024 24. 7. 2024  Več informacij

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni za področje športne vzgoje otrok in mladine 27. 5. 2024 28. 6. 2024  Več informacij

Ministrstvo za zdravje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije 14. 6. 2024 24. 6. 2024 Več informacij
Pravilnik o načinu in postopku kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini    12. 6. 2024 28. 6. 2024 Več informacij
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024   12. 6. 2024 21. 6. 2024 Več informacij

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.