amateo

Kaj prinaša članstvo?

  • pretok informacij, zlasti o družbeno-kulturnih dejavnostih članskih organizacij;
  • politično podporo;
  • sodelovanje v mednarodnih projektih, kot so festivali, razstave, programi izmenjav itd;
  • razvoj kulturnih projektov, programov izmenjav in potovanj ter podporo pri iskanju ustreznih partnerjev iz sodelujočih držav;
  • skupne raziskave na področju aktivne kulturne participacije;
  • medkulturni dialog;
  • transnacionalno mobilnost ljudi, ki delajo v kulturnem sektorju.

Kdo se lahko pridruži?

Članice organizacije AMATEO so lahko nacionalne ali lokalne organizacije na področju kulture in umetnosti, tudi tiste, ki se osredotočajo na amatersko umetnost in obrt ter družbeno-kulturne dejavnosti.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki so zainteresirane za članstvo, morajo izpolniti prijavnico, ki je dostopna na njihovi spletni strani, in priložiti vso zahtevano dokumentacijo in priloge. Za dodatne informacije se lahko obrnete direktno na Amateo. Članarina je v letu 2018 znašala 50,00 EUR.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V mrežo Amateo je trenutno vključenih 34 neprofitnih organizacij iz Evrope, med njimi je tudi Zveza kulturnih društev Slovenije.