association for international sport for all (tafisa)

Mrežo sestavljajo vladne in nevladne organizacije, vključno z:

  • nacionalnimi in mednarodnimi športnimi zvezami,
  • nacionalnimi olimpijskimi odbori,
  • ministrstvi za zdravje, kulturo, izobraževanje, šport itd,
  • mednarodnimi, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organizacijami,
  • mesti in občinami,
  • izobraževalnimi ustanovami in
  • posamezniki.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v TAFISA prinaša številne ugodnosti, med najpomembnejšimi naj omenimo informiranost, prepoznavnost, svetovalne storitve, podporo pri športnih aktivnostih in seveda možnost povezovanja z drugimi sorodnimi organizacijami.

Poleg ugodnosti članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, ki jo morajo organizacije članice poravnati do 30. aprila vsako leto in znaša 350 € za nacionalne in mednarodne člane ter 300 € za člane podpornike.

Kdo se lahko pridruži?

Člani TAFISA spadajo v tri kategorije:

  • nacionalni člani: institucije na nacionalni ravni, ki spodbujajo šport za vse in telesno dejavnost;
  • mednarodni člani: institucije, ki promovirajo šport za vse in telesno dejavnost na mednarodni ravni;
  • zagovorniki: posamezniki ali institucije, vključno z upravami mest ali skupnosti, ki delujejo na področju nudenja, podpiranja ali spodbujanja športa za vse.
Več informacij o različnih kategorijah članov in pogojih za včlanitev najdete v statutu TAFISA, ki je dostopen na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Včlanite se tako, da izpolnite in priložite prijavni obrazec skupaj z vsemi predpisanimi dokumenti. Vašo prijavo bo predhodno pregledal svet direktorjev TAFISA in ga predal v dokončno potrditev generalni skupščini TAFISA na srečanju ob naslednjem Svetovnem kongresu TAFISA. Prijavnico z vso potrebno dokumentacijo je potrebno poslati na njihov naslov po pošti.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Članici Mednarodne organizacija športa za vse (TAFISA) sta Športna unija Slovenije in Olimpijski komite Slovenije.