association for international sport for all (tafisa)

Mrežo sestavljajo vladne in nevladne organizacije, vključno z:

  • nacionalnimi in mednarodnimi športnimi zvezami,
  • nacionalnimi olimpijskimi odbori,
  • ministrstvi za zdravje, kulturo, izobraževanje, šport itd,
  • mednarodnimi, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organizacijami,
  • mesti in občinami,
  • izobraževalnimi ustanovami in
  • posamezniki.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v TAFISA prinaša številne ugodnosti, med najpomembnejšimi naj omenimo informiranost, prepoznavnost, svetovalne storitve, podporo pri športnih aktivnostih in seveda možnost povezovanja z drugimi sorodnimi organizacijami.

Poleg ugodnosti članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, ki jo morajo organizacije članice poravnati do 30. aprila vsako leto. V letu 2019 je članarina znašala 400 € za nacionalne in mednarodne člane ter 350 € za člane podpornike.

Več informacij o članstvu ter o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Člani TAFISA spadajo v tri kategorije:

  • nacionalni člani: institucije na nacionalni ravni, ki spodbujajo šport za vse in telesno dejavnost;
  • mednarodni člani: institucije, ki promovirajo šport za vse in telesno dejavnost na mednarodni ravni;
  • zagovorniki: posamezniki ali institucije, vključno z upravami mest ali skupnosti, ki delujejo na področju nudenja, podpiranja ali spodbujanja športa za vse.
Več informacij o različnih kategorijah članov in pogojih za včlanitev najdete v statutu TAFISA, ki je dostopen na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti mreži TAFISA, najdete prijavni obrazec in vse potrebne informacije glede pogojev in postopka včlanitve na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Članici Mednarodne organizacija športa za vse (TAFISA) sta Športna unija Slovenije in Olimpijski komite Slovenije. Druge članice, TAFISA jih trenutno združe več kot 170, najdete na njihovi spletni strani.