autism europe

Mednarodna organizacija Autism-Europe, ki je bila ustanovljena leta 1983 v Belgiji, deluje na področju zagovorništva oseb z avtizmom z vključevanjem v procese odločanja in oblikovanje politik na EU ravni ter z ozaveščanjem strokovne in laične javnosti o avtizmu. Med evropskimi institucijami je prepoznana kot ključna mreža, ki zagovarja osebe z avtizmom in njihove družine. Ima tudi participativni status za nevladne organizacije pri Svetu Evrope.

S svojimi člani delujejo na področju:

 • zagovorništva pravic oseb z avtizmom;
 • monitoringa evropske zakonodaje in politik;
 • razvoja ustrezne pomoči, zdravstvenih in socialnih storitev, terapije, diagnostike, izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja, zaščite pred diskriminacijo in spodbujanja vključevanja;
 • izmenjave informacij, dobrih praks in znanja;
 • ozaveščanja o avtizmu.

Da bi povečali vpliv organizacije na oblikovanje evropskih politik, se povezujejo z drugimi evropskimi mrežami in koalicijami, s katerimi delijo skupne vrednote in cilje. Med drugim sodelujejo z Evropskim forumom hendikepiranih, Socialno platformo ter Evropsko koalicijo za bivanje v skupnosti.  

Kdo se lahko pridruži Autism Europe?

Članstvo je odprto za organizacije in posameznike, ki se zavzemajo za interese in pravice ter blaginjo ljudi z avtizmom. Pogoji se razlikujejo glede na obliko članstva:

 • Polnopravno članstvo - polnopravni člani so nacionalna združenja, ki so pravnoformalno ustanovljena in jih sestavljajo večinoma osebe z avtizmom ali starši oseb z avtizmom, prav tako odbor teh združenj sestavlja večina oseb z avtizmom in staršev oseb z avtizmom (500 glasov na generalni skupščini).

 • Povezani člani: povezani člani so regionalna združenja, ki so pravnoformalno ustanovljena in jih sestavljajo večinoma osebe z avtizmom ali starši oseb z avtizmom, prav tako odbor teh združenj sestavlja večina oseb z avtizmom ali staršev oseb z avtizmom (50 glasov na generalni skupščini).

 • Pridruženi člani: pridruženi člani so združenja, ki so pravnoformalno ustanovljena, nimajo večine oseb z avtizmom ali staršev oseb z avtizmom v svojem odboru ali se ne ukvarjajo izključno z avtizmom (20 glasov na generalnem skupščini).

 • Neevropski člani, ki jih sestavljajo nacionalne ali regionalne organizacije iz držav, ki niso evropske države. Vsi člani imajo po 5 glasov.

 • Posamezni člani, ki lahko podpirajo dejavnosti Autism-Europe. Letna članarina znaša 30 EUR in vključuje enoletno naročnino na revijo LINK, ki se izdaja dvakrat letno.

 • Častni člani, ki vključujejo organizacije, korporacije ali posameznike, ki želijo izkazati svojo podporo mreži. Posamezni in častni člani imajo po en glas.

Kako se včlaniti?

Na njihovi spletni strani najdete prijavni obrazec, ki ga skupaj z zahtevanimi prilogami - med drugim kopijo statuta in zadnjega finančnega poročila, povzetek kaj ste do sedaj dosegli na področju oseb z avtizmom, priporočilna pisma dveh organizacij, ki sta polnopravni ali pridruženi članici Autism-Europe, pošljete na njihov poštni ali e-mail naslov. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.