euromed rights

Temeljni cilij mreže EuroMed Rights, ki je bila ustanovljena kot odziv na Barcelonsko deklaracijo iz leta 1995, so:

 • spodbujanje spoštovanja človekovih pravic,
 • podpora razvoju demokratičnih institucij in spodbujanje vladavine prava,
 • boj proti diskriminaciji, vojnim zločinom in zločinom proti človečnosti,
 • podpora nevladnim organizacijam ter krepitev njihove zmogljivosti za učinkovitejše delovanje na področju boja za človekove pravice,
 • zaščita zagovornikov človekovih pravic,
 • spodbujanje izobraževanja za človekove pravice ter
 • spodbujanje razumevanja, dialoga in solidarnosti med kulturami v regiji.

Prioritetno mreža  deluje na naslednjih štirih področjih: migracije in azil, pravice žensk in enakost med spoloma, ekonomske in socialne pravice ter krčenje prostora civilne družbe. Podrobnejše strateške usmeritve ter več o prioritetnih področjih najdete v delovnem načrtu mreže za obdobje 2018-2021.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v EuroMed Rights prinaša številne ugodnosti, med drugim:

 • možnost sodelovanja z drugimi nevladnimi organizacijami in akademskimi institucijami iz tridesetih evro-mediteranskih držav;
 • priložnost za dostop do vladnih in medvladnih organizacij s področja človekovih pravic in možnost vpliva na oblikovanje politik;
 • možnost za izgradnjo kapacitet vaše organizacije na področjih, na katerih deluje EuroMed Rights;
 • dostop do aktualnih informacij o politikah s področja človekovih pravic;
 • možnost za razširjanje informacij o vaših aktivnostih preko informacijskih kanalov EuroMed Rights. 

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine. Več o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani in v statutu mreže.

Kdo se lahko pridruži?

EuroMed Rights  pozna tri oblike članstva:

 • polnopravno članstvo - polnopravne članice so nacionalne in regionalne nevladne organizacije, akademske institucije ter nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic iz držav članic evro-sredozemskega partnerstva, ki so neodvisne od vlade in političnih strank ter delujejo na področju varstva človekovih pravic,
 • pridruženo članstvo: pridružene članice so organizacije in institucije iz držav, ki niso članice evro-sredozemskega partnerstva, kot tudi organizacije in institucije, ki se mreži iz drugih razlogov ne morejo pridružiti kot polnopravne članice,
 • častno članstvo: častno članstvo je namenjeno posameznikom, ki so bili individualni člani mreže EuroMed Rights do leta 2008.

Pravice in obveznosti, ki jih organizacija pridobi z včlanitvijo, so odvisne od oblike članstva. Podrobnejše kriterije za vse tipe članstva najdete na njihovi spletni strani oz. v statutu mreže.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želite pridružiti mreži EuroMed Rights, najdete vse informacije o postopku prijave in dokumentih, ki jih je potrebno priložiti prijavi, na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V mrežo EuroMed Rights trenutno ni vključena nobena od slovenskih nevladnih organizacij. Druge članice, Euromed Rights jih združuje več kot osemdeset, najdete na njihovi spletni strani.