europa nostra

Europa Nostra, ki je bila ustanovljena 29. novembra 1963 v Parizu, trenutno združuje  243 članskih organizacij (združenja na področju kulturne dediščine in fundacije s skupnim članstvom več kot 5 milijonov ljudi), 120 pridruženih organizacij (vladnih organov, lokalnih organov, univerz in korporacij) ter več kot 1000 posameznikov, ki neposredno podpirajo poslanstvo organizacije. Europa Nostra ima tudi predstavništva v 17 državah, ki aktivno podpirajo izvajanje njenih dejavnosti v Evropi.

Kot so zapisali na spletni strani CED Slovenia, mreža prek svojih aktivnosti zagotavlja možnosti za izmenjavo idej in izkušenj na evropski ravni (npr. letni kongres mreže), spodbuja znanstveno raziskovalno delo in pobude na področju izobraževanja in usposabljanja, ozavešča odločevalce in javnost o pomenu ohranjanja in varovanja kulture dediščine, podeljuje nagrade za odlično prakso in vodi projekte, povezane z dediščino. Združenje je aktivno vključeno tudi v promocijo Evropskega leta kulturne dediščine 2018. Več informacij o delu mreže tukaj.

Kdo se lahko pridruži mreži?

Europa Nostra pozna več oblik članstva:

  • Članska organizacija: kot članska organizacija se lahko mreži pridruži nevladna in neprofitna organizacija (npr. združenje, fundacija ali muzej), ki deluje na področju kulturne dediščine. Minimalni letni prispevek oz. članarina je v letu 2019 znašala 275 EUR.

  • Pridružena organizacija: kot pridružena organizacija se lahko mreži pridruži javni ali zasebni subjekt ali organ, ki ne izpolnjuje pogojev za članstvo kot članska organizacije, vendar želi podpreti delo mreže (na primer mesta, agencije za kulturno dediščino, izobraževalne ustanove, turistične organizacije in organizacije svetovne dediščine). Minimalni letni prispevek je v letu 2019 znašal 275 EUR.

  • Drugo: Mreži se lahko pridružijo tudi vsi zainteresirani posamezniki, ki želijo podpreti njeno poslanstvo varovanja evropske kulturne in naravne dediščine: kot posameznik (100 EUR - letna pristojbina v letu 2019), s skupnim članstvom (165 EUR - letna pristojbina v letu 2019), kot pokrovitelj (300 EUR letna pristojbina v letu 2019), skupinski pokrovitelji (500 EUR - letna pristojbina v letu 2019), doživljenjski član (3 000 EUR - enkratna donacija), skupinski doživljenjski člani (5.000 € - enkratna donacija).

Podrobnejše informacije o pogojih članstva in obveznostih, ki iz tega izhajajo, najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki so zainteresirane za članstvo, morajo izpolniti prijavnico, ki je dostopna na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.