european association for children in hospital (each)

Dejavnosti članskih združenj so usmerjenje v uresničevanje listine o pravicah otrok v bolnišnicah (Listina EACH) in se prilagajajo potrebam vsake posamezne države. Vključujejo predvsem:  

  • svetovanje, informiranje in podporo družinam ali skrbnikom bolnih otrok ne glede na to, kakšno bolezen imajo;
  • ozaveščanje zdravstvenega osebja o pomenu dobrega počutja bolnih otrok;
  • zagovorništvo za izboljšanje položaja otrok v storitvah zdravstvenega varstva in prizadevanje, da bi se na načela Listine EACH vključila v nacionalne zakone, predpise in smernice o zdravstvenem varstvu.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Evropskem združenju za otroke v bolnišnici – EACH prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • postanete z včlanitvijo del mreže, ki si prizadeva za uveljavljanje pravic in dobrega počutja otrok pred, med ali po bivanju v bolnišnicah tako na ravni EU kot na nacionalnih ravneh;  
  • možnost izmenjave izkušenj in znanj s strokovnjaki iz drugih evropskih držav ter priložnost za sklepanje novih partnerstev in skupno prijavo na EU razpise;
  • dostop do usposabljanj in drugih dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki bodo podpirale vaše zagovorniške aktivnosti in strokovni razvoj;
  • dostop do najnovejših novic o dogajanju na področju zdravstvenega varstva otrok in aktualnih razpisnih priložnostih ....

Članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo letne članarine, ki se razlikuje glede na vrsto organizacije in način sodelovanja. V letu 2019 je znašala od 200 € naprej.

Več informacij o članstvu ter o ugodnostih in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži in kako?

EACH pozna več vrst članstva. Kot članske organizacije se jim lahko pridružijo nevladne organizacije, ki se zavzemajo za interese in pravice ter blaginjo otrok in mladih v zdravstvenem varstvu ter sprejmejo Listino EACH in si aktivno prizadevajo za njeno implementacijo v svoji državi.

Podrobnejše pogoje in informacije o postopku včlanitve najdete na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.