european disability forum (edf)

Delo Evropskega foruma hendikepiranih, ki je bil ustanovljen leta 1996 v Belgiji, temelji na načelih Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov: spoštovanje dostojanstva; avtonomija, vključno s svobodo izbire; nediskriminacija; popolna in učinkovita udeležba ter vključenost v družbo; spoštovanje raznolikosti in sprejemanje invalidov; enake možnosti; dostopnost; enakost med moškimi in ženskami; spoštovanje razvijajočih se zmogljivosti otrok s posebnimi potrebami in spoštovanje pravic otrok s posebnimi potrebami, da ohranijo lastno identiteto.

Pri svojem delu tesno sodelujejo tako s svojimi članicami kot tudi z drugimi neprofitnimi organizacijami, ki so aktivne na področju boja proti diskriminaciji, z evropskimi institucijami in agencijami, s Svetom Evrope, z Organizacijo združenih narodov in njenimi telesi, Mednarodnim združenjem hendikepiranih IDA ter Mednarodnim konzorcijem za invalidnost in razvoj IDDC.

Kdo se lahko pridruži?

Evropskemu forumu hendikepiranih se lahko pridružijo neprofitne organizacije iz držav EU in iz držav zunaj Evropske unije, ki zastopajo osebe s hendikepom in delujejo v skladu s poslanstvom in cilji EDF.

Poznajo štiri kategorije članstva:

  • Polnopravni člani EDF:  polnopravni član EDF lahko postane en nacionalni svet invalidskih organizacij iz vsake od držav članic EU in držav EEA, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v statutu EDF.

  • Običajni člani EDF: običajni člani EDF lahko postanejo nevladne invalidske organizacije iz držav članic EU in držav EEA, ki delujejo v skladu s poslanstvom in cilji EDF in izpolnjujejo pogoje, opredeljene v statutu EDF.

  • Opazovalci: opazovalec EDF lahko postane en nacionalni svet invalidskih organizacij iz vsake od držav Evrope zunaj članic EU in držav EEA, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v statutu EDF.

  • Pridruženi člani EDF: pridruženi člani EDF lahko postanejo neprofitne organizacije ali podjetja, ki se zavzemajo za spodbujanje ciljev EDF in izpolnjujejo pogoje, opredeljene v statutu EDF.

Pravice in obveznosti vsake kategorije članstva so opredeljene v statutu EDF in notranjih pravilnikih. Članstvo je pridobljeno po sklepu uprave ali generalne skupščine in plačilu veljavne članarine.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki so zainteresirane za članstvo, morajo za dodatne informacije in prijavni obrazec kontaktirati EDF (loredana.dicsi@edf-feph.org). Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo EDF vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Član Evropskega foruma hendikepiranih je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije - NSIOS. Druge članice najdete na njihovi spletni strani.