european youth forum (eyf)

Temeljne naloge Evropskega mladinskega foruma so opolnomočenje mladih za aktivnejše udejstvovanje v družbenem dogajanju, krepitev zmogljivosti mladinskih organizacij ter povečanje avtonomnosti mladih. Svoje cilje EYF uresničuje z zagovorniškimi aktivnostmi, krepitvijo politične participacije mladih v procesih odločanja, sooblikovanjem mladinskih politik na nacionalnih in EU ravni, ozaveščevalnimi aktivnostmi in kampanjami, krepitvijo zmogljivosti organizacij članic ipd.

Polnopravne članice Evropskega mladinskega foruma lahko postanejo samo mednarodne mladinske organizacije in nacionalni mladinski sveti. V tem trenutku je včlanjenih 65 mednarodnih organizacij in 41 nacionalnih mladinskih svetov, tudi Mladinski svet Slovenije