health and environment alliance (heal)

Članstvo Združenja za zdravje in okolje (HEAL), ki je bilo ustanovljeno leta 2003, je precej raznovrstno in se razlikuje tako glede na velikost in nivo svojega delovanja kot tudi glede na tematsko področje. Združuje od evropskih mrež do nacionalnih in lokalnih organizacij ter vključuje profesionalna združenja zdravnikov in zdravnic ter delavk in delavcev zdravstvene nege, akademske institucije, okoljske in zdravstvene nevladne organizacije ter zdravstvene institucije.

Temeljna naloga mreže HEAL je podpirati in ščititi zdravje  evropskega prebivalstva z vplivanjem na oblikovanje zdravstvenih in okoljskih politik, ki jo uresničuje v okviru svojih ozaveščevalnih, zagovorniških in raziskovalnih  aktivnosti na evropski ravni. Delujejo na naslednjih tematskih področjih: zdravje in okolje, kemikalije, pesticidi, podnebne spremembe, kakovost zraka, živo srebro, biomonitoring, hidravlično drobljenje, znano tudi kot fracking, zdravje otrok in drugo.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v mreži  HEAL prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • postanete z včlanitvijo del mreže, ki deluje na področju zdravja in okolja na EU ravni;
  • pridobite dostop do ažurnih informacij o dogajanju na tem področju;
  • možnost za izmenjavo izkušenj in znanj s sorodnimi organizacijami v Evropi, za vzajemno učenje in sklepanje novih partnerstev;
  • priložnost, da povečate prepoznavnost in prisotnost svoje organizacije na evropski ravni.

Članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo letne članarine, ki je v letu 2018 znašala 300 EUR.

Kdo se lahko pridruži mreži in kako?

Mreži HEAL se lahko pridružijo nevladne organizacije ter profesionalna združenja, ki delujejo bodisi na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni, ter posamezniki. Organizacije morajo biti neprofitne, delovati na področju zdravja in okolja ter podpirati poslanstvo in cilje mreže. Več o pogojih članstva najdete na njihovi spletni strani, kjer je dostopen tudi obrazec za včlanitev in druge informacije o članstvu. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.