ilga – europe

ILGA-Europe si prizadeva za družbo, kjer se bodo spoštovale človekove pravice vseh in kjer bi lahko vsi živeli v enakosti in brez diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali spolnega izraza. Na evropski ravni zastopa pravice tistih, ki se soočajo z diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali spolnega izraza. Promovira pravico do enakopravnosti in deluje na področju preprečevanja diskriminacije z lobiranjem in posredovanjem informacij in s poučevanjem in informiranjem evropskih institucij, medijev in civilne družbe. Prav tako pomaga evropskim organizacijam za človekove pravice pri boju zoper diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza s povezovanjem, izmenjavo informacij in izobraževalnimi aktivnostmi.

Kdo se lahko pridruži mreži?

Organizaciji ILGA-Europe se lahko pridruži vsak posameznik/posameznica ali organizacija, ki deluje na področju spodbujanja pravic LGBTI skupnosti ter podpira cilje in vrednote mreže. Vsi evropski člani organizacije ILGA so avtomatično tudi člani ILGA-Europe.

Poznajo več oblik članstva:

  • Polnopravno članstvo je odprto za neprofitne LGBT organizacije, vključno z LGBT skupinami, ki tvorijo del ne-LGBT organizacije;

  • Individualno članstvo je odprto za vse posameznike/posameznice;

  • Pridruženo članstvo je namenjeno vsem drugim organizacijam ali združenjem kot so pridobitne LGBT organizacije, vladne organizacije, ali ne-LGBT prostovoljne organizacije.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želijo pridružiti ILGA-Europe, morajo izpolniti pristopni obrazec, ki je dostopen na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša. Med drugim se predvideva plačilo članarine.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Kar 6 slovenskih nevladnih organizacij je članic Ilga-Europe, in sicer: Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija, ŠKUC LL (lezbična sekcija), Roza klub ter ŠKUC – Magnus.