international network for contemporary performing arts (ietm)

Prizadeva si za izboljšanje položaja umetnosti in kulture v spreminjajočem se svetu ter nudi podporo organizacijam in umetnikom na področju uprizoritvene umetnosti z zagovorniškimi in raziskovalnimi aktivnostmi, izmenjavo znanj, izkušenj ter mednarodnega povezovanja.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v IETM prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • povezovanje z drugimi člani iz celega sveta,
  • krepitev prepoznavnosti vaše organizacije,
  • možnost vplivanja na politike in usmeritve mreže,
  • brezplačno udeležbo ali udeležbo z znižano kotizacijo na dogodkih mreže,
  • možnost sodelovanja v IETM programu izmenjave osebja,
  • možnost za pridobitev sredstev v okviru sheme mobilnosti,
  • sodelovanje v njihovih raziskovalnih aktivnostih,
  • izmenjavo informacij, znanj ter sodelovanje v razpravah,
  • dostop do publikacij, priročnikov …

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, pri čemer je višina letne članarine odvisna od letnih prihodkov organizacije. V letu 2019 je znašala od 125 evrov za organizacije z letnim proračunom do 50.000 EUR, pa vse do 965 evrov za NVO, ki letno razpolagajo z več kot 750 000 evrov, in 2330 evrov za pridružene člane.

Več o ugodnostih in obveznostih članstva najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Mreži IETM se lahko kot polnopravni člani pridružijo umetnostne organizacije, ki delujejo na področju sodobne uprizoritvene umetnosti in so zainteresirane za mednarodno sodelovanje.

Pridružijo se jim lahko tudi posamezniki – umetniki, ki kot samozaposleni delajo za najmanj dva delodajalca.

Poznajo še pridruženo članstvo – organizacije, ki podpirajo področja uprizoritvene umetnosti (javne institucije, fundacije …).

Podrobnejše pogoje najdete na njihovi spletni strani.

Kako se včlaniti?

Včlanite se tako, da na membership@ietm.org izrazite interes za včlanitev v mrežo in poslali vam bodo prijavni obrazec z vsemi potrebnimi informacijami. Ko jim boste vrnili izpolnjeno in podpisano prijavo, pa vas bodo povabili na sestanek preko skypa.

IETM opozarja, da je potrebno pred odločitvijo za članstvo v mreži podrobno preučiti vse pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V mrežo je vključenih 6 slovenskih nevladnih organizacij - Zavod Bunker, Gledališče Glej, Moment, Društvo Pekinpah, En-Knap, Plesni Teater Ljubljana, ter javni zavod Slovensko mladinsko gledališče in koreograf in plesalec Milan Tomášik.

Druge člane - trenutno jih mreža združuje več kot 450 iz več kot petdesetih držav po svetu - najdete na tej povezavi.