lifelong learning platform (lllp)

Med poglavitnimi nalogami Platforme za vseživljenjsko učenje so spremljanje ter sooblikovanje politik in ukrepov na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja, dialog z evropskimi institucijami, spodbujanje sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami, izmenjava informacij o ključnih vprašanjih s področja izobraževanja in vseživljenjskega učenja, organizacija dogodkov in drugih aktivnosti, ki prispevajo k razvoju sektorja, ter spodbujanje demokratične in socialne Evrope.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Platformi za vseživljenjsko učenje prinaša številne ugodnosti, med drugim izmenjavo znanj in izkušenj, informiranost o najnovejšem dogajanju, analizah in politikah na področju izobraževanja, krepitev prepoznavnosti članskih organizacij, podporne aktivnosti za organizacijski razvoj članic, možnost povezovanja z drugimi sorodnimi organizacijami …

Po drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti. Organizacije, ki bi se želele pridružiti LLLP, dobijo več informacij o pogojih članstva ter obveznostih in ugodnostih, ki iz tega izhajajo, na info@lllplatform.eu.

Kdo se lahko pridruži?

Članstvo v Platformi za vseživljenjsko učenje je odprto le za zveze in združenja neprofitnih organizacij, ki delujejo na evropski ravni. Mrežna organizacija, ki se želi pridružiti Platformi za vseživljenjsko učenje, mora biti evropska mreža nevladnih organizacij s sedežem v eni od držav EU, ki povezuje organizacije iz več evropskih držav, ter delovati na področju oblikovanja politik vseživljenjskega učenja. Trenutno združuje 42 evropskih mrež, od tega 28 polnopravnih in 14 pridruženih članic.

Kako se včlaniti?

Evropske mreže, ki se želijo pridružiti Platformi za vseživljenjsko učenje, se morajo za več informacij o članstvu in postopku včlanitve obrniti na info@lllplatform.eu. Več si lahko preberete na njihovi spletni strani