mental health europe

Mental Health Europe, ki je bila ustanovljena leta 1985 v Belgiji, trenutno združuje 73 organizacij na področju duševnega zdravja iz tridesetih evropskih držav. Predstavlja združenja in posameznike na področju duševnega zdravja, vključno z uporabniki, strokovnjaki, ponudniki storitev in prostovoljci. MHE tesno sodeluje z evropskimi institucijami in mednarodnimi organi, vključno z Organizacijo združenih narodov, Svetom Evrope, Svetovno zdravstveno organizacijo in Mednarodno organizacijo dela, ter skupaj s svojimi članicami oblikuje priporočila oblikovalcem politik za razvoj do oseb s težavami v duševnem zdravju prijaznih politik, sistemov oskrbe in storitev. V središče svojega dela postavlja uporabnike. Več o delu, projektih ter kampanjah MHE si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v Mental Health Europe prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • dostop do informacij o aktualnem dogajanju na področju duševnega zdravja ter o razpisnih priložnostih;
  • možnost udeležbe na konferencah in drugih dogodkih MHE;
  • možnost sodelovanja s sorodnimi organizacijami iz Evrope in priložnost za partnerstvo v EU projektih;
  • izmenjavo informacij, dobrih praks in strokovnega znanja z drugimi članicami;
  • možnost sooblikovanja politik na EU ravni.

Kdo se lahko pridruži Mental Health Europe?

Članstvo je odprto za vse organizacije in posameznike s sedežem v Evropi, ki delujejo na področju duševnega zdravja ter podpirajo cilje in vrednote mreže.

Kako se včlaniti?

Včlanite se tako, da najprej izpolnite obrazec na njihovi spletni strani. Po oddanem obrazcu se vam bodo oglasili z vsemi ustreznimi informacijami, kako prijavo uspešno zaključiti. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo MHE vključena tudi katera od slovenskih NVO?

Član Mental Health Europe je ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje. Druge članice, mreža jih trenutno združuje 73, najdete na njihovi spletni strani.