Njen cilj je s spremljanjem uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja zagotoviti, da bodo Evropska unija in njene države članice izpolnile zaveze, ki izhajajo iz Agende 2030. Deluje na štirih delovnih področjih: zagovorništvo in sooblikovanje politik; monitoring in evalvacija; vključevanje civilnodružbenih organizacij in državljanov; raziskovanje, svetovanje in učenje.  

Pridružijo se ji lahko tako mreže, ki delujejo na EU ravni, kot tudi nacionalne platforme ali mreže, ki delujejo na nacionalni ravni v eni od držav EU.

Koalicija trenutno združuje 117 nevladnih organizacij, od tega 79 polnopravnih članic in 38 organizacij, ki so koalicije pridružene kot opazovalke. Kot polnopravna članica je v koalicijo vključena Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Organizacije, ki bi se želele pridružiti SDG Watch Europe, najdejo obrazec za včlanitev na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo potrebno preveriti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.