solidar

Mreža je bila ustanovljena leta 1948, sprva kot mednarodno gibanje za spodbujanje sodelovanja med socialnimi organizacijami, povezanimi z delavskim gibanjem, leta 1995 pa se je preimenovala v SOLIDAR. Deluje na treh osnovnih področjih: na področju socialnih zadev, izobraževanja ter razvojnega sodelovanja.

Članice mreže so nacionalne NVO iz Evrope in širše, ki delujejo na omenjenih področjih. Trenutno združuje več kot 60 članskih organizacij iz 29 držav, od teh devetindvajsetih jih je 24 iz Evrope. Iz Slovenije je v Solidar kot pridružena članica vključena Evropska mreža za enakost spolov - Regionalna pisarna za Južno Evropo.

SOLIDAR je tudi sama članica naslednjih evropskih mrež: Socialne platforme, Evropske konfederacije razvojnih nevladnih organizacij CONCORD ter Platforme za vseživljenjsko učenje.