solidar

Ustanovljena je bila leta 1948, sprva kot mednarodno gibanje za spodbujanje sodelovanja med socialnimi organizacijami, povezanimi z delavskim gibanjem, leta 1995 pa se je preimenovala v SOLIDAR.

Trenutno združuje 60 članskih organizacij iz 27 držav, od teh sedemindvajsetih jih je 22 iz Evrope. SOLIDAR je tudi sama članica naslednjih evropskih mrež: Socialne platforme, Evropske konfederacije razvojnih nevladnih organizacij CONCORD ter Platforme za vseživljenjsko učenje.

Deluje na treh osnovnih področjih: na področju socialnih zadev, izobraževanja ter razvojnega sodelovanja.