world association of girl guides and scouts (wagggs)

WAGGGS sestavljajo nacionalne organizacije držav članic, ki delujejo samostojno, vendar v skladu z ustavo WAGGGS. Vsaka članica organizacije WAGGGS se odloči, kako bi lahko po najboljših močeh spodbujala zastavljene cilje, ob upoštevanju kulture in potreb mladih. Nekateri se odločijo delati samo z dekleti, da bi razbili stereotipe in dali dekletom in mladim ženskam (za)upanje za polno udejstvovanje v družbi. Druge članice raje delajo z mešanimi skupinami, da mladim ženskam in mladostnikom omogočijo enakopravno partnerstvo v svojih enotah. Nekatere organizacije se odločijo za mešanje vzgojno-pedagoških pristopov glede na spol, starost in želje mladih.

Poznajo dva tipa članstva, pridruženo in polnopravno članstvo - vse informacije o pogojih in postopku včlanitve najdete na tej povezavi.

V Evropi trenutno podpirajo 64 nacionalnih skavtskih združenj v 41 držav. Iz Slovenije je član WAGGGS Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS), ki je leta 1996 postal pridružen, leta 1999 pa polnopravni član.