youth and environment europe (yee)

Cilj mreže YEE je združevanje okoljskih mladinskih organizacij iz Evrope v njihovih prizadevanjih na področju varovanja okolja in narave, ozaveščanja o okoljski odgovornosti ter vključevanja v procese oblikovanja politik.

Med poglavitnimi dejavnostmi platforme so: podpora članskih organizacij pri njihovem delu; spodbujanje izmenjave informacij, znanj, idej in izkušenj med članicami; izvajanje evropskih in lokalnih projektov; vodenje okoljskih izobraževalnih in ozaveščevalnih kampanj; izdajanje publikacij in izobraževalnih gradiv.

YEE je tudi sam član Evropske federacije okoljskih nevladnih organizacij EEB, Evropskega mladinskega foruma in Okoljskega programa Združenih narodov (UNEP).

Kaj prinaša članstvo?

Članstvo v YEE prinaša številne ugodnosti, med drugim:

  • možnost za razširjanje informacij o vaših aktivnostih preko informacijskih kanalov YEE,
  • možnost povezovanja in sklepanja partnerstev z drugimi mladinskimi okoljskimi organizacijami v Evropi,
  • možnost izmenjave informacij, znanj in izkušenj z drugimi članicami,
  • dostop do aktualnih informacij, publikacij in orodij mreže,
  • možnost organizacije in/ali udeležbe na izobraževanjih, usposabljanjih, v skupnih kampanjah ter
  • možnost podpore na področju zbiranja sredstev in vodenja projektov.

Na drugi strani članstvo prinaša tudi nekatere obveznosti, med drugim plačilo članarine, pri čemer je višina letne članarine odvisna od letnih prihodkov organizacije in tipa članstva. V letu 2019 je članarina znašala od 40 evrov za organizacije z letnim prihodkom do 12 500 evrov, pa vse do 160 evrov za organizacije z letnim prihodkom nad 250 000 evrov. Pridružene članice plačujejo polovico letne članarine.

Več informacij o ugodnosti in obveznostih, ki izhajajo iz članstva, najdete na njihovi spletni strani.

Kdo se lahko pridruži?

Youth and Environment Europe (YEE) pozna dva tipa članstva:

  • polnopravno članstvo – polnopravne članice so nevladne mladinske organizacije ali avtonomne mladinske sekcije organizacij, ki zasledujejo enake cilje kot YEE ter imajo sedež v eni od evropskih držav,
  • pridruženo članstvo – pridružene članice so nevladne organizacije, ki podpirajo cilje in vrednote mreže, a ne izpolnjujejo kriterijev za polnopravno članstvo ali ne želijo postati polnopravne članice.

Kako se včlaniti?

Organizacije, ki se želijo včlaniti v YEE, morajo prijavni  obrazec skupaj s statutom v angleškem jeziku poslati na njihov e-naslov (yee@yeenet.eu), in sicer najmanj dva meseca pred letnim srečanjem mreže. Kandidatke za članstvo se morajo prav tako udeležiti letnega srečanja, na katerem se odloča o njihovi vlogi za članstvo.

Podrobnejše informacije in prijavni obrazec najdete na njihovi spletni strani. Ob tem naj opozorimo, da je pred odločitvijo za članstvo v mreži potrebno podrobno preučiti pogoje, ugodnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša.

Je v mrežo vključena tudi katera od slovenskih NVO?

V mrežo Youth and Environment Europe trenutno ni vključena nobena od slovenskih nevladnih organizacij. Članice, mreža jih združuje 44, najdete na njihovi spletni strani.