V nadaljevanju lahko izpolnite prijavo za upravičence in kandidate v postopku izbora ene predstavnice oziroma enega predstavnika (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij in ene namestnice oziroma namestnika (v nadaljevanju: namestnik) v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027.

Prijavo izpolnite elektronsko, na koncu pa izpolnjen obrazec prenesete na svoj računalnik, pri pošiljanju pa sledite navodilom na obrazcu. Rok za prijavo je 6. september 2022 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Težave pri izpolnjevanju ankete? Pošljite nam sporočilo.