Nepridobitna je tista organizacija,  ki se na podlagi zakona ne ustanovi z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov ( 3.člen Zakona o nevladnih organizacijah).

 

PRIMERI IZPOLNJEVANJA POGOJEV S POJASNILI:

Primer
Pojasnilo
Društvo, zavod, ustanova
Pogoj je izpolnjen, ker za te tri oblike pravnih oseb že zakon določa, da se ne ustanovijo za opisane pridobitne namene (tretji odst. 1. člena Zakona o društvih, drugi odst. 1. člena Zakona o zavodih, 2. člen Zakona o ustanovah).
Društvo, ki so ga ustanovile in katerega člani so samo fizične osebe (posamezniki), ima v statutu navedeno, da je njegov namen spodbujanje lokalnih turističnih ponudnikov ali pospeševanje gospodarske dejavnosti v občini.
Pogoj je izpolnjen, ker za društvo že zakon določa, da se ne ustanovi za opisane pridobitne namene (tretji odst. 1. člena Zakona o društvih).
Statut društva tudi sicer ne določa, da je namen društva v pospeševanja pridobitne dejavnosti članov, saj so člani posamezniki, ki (pridobitne) dejavnosti ne morejo izvajati.
Društvo, ki so ga ustanovile in katerega člani so samostojni podjetniki in gospodarske družbe ima v statutu navedeno, da je njegov namen spodbujanje in pospeševanje gospodarske dejavnosti njegovih članov. Kljub temu, da statut društva določa, da je namen društva v pospeševanja pridobitne dejavnosti članov, je pogoj izpolnjen, ker za društvo že zakon določa, da se ne ustanovijo za opisane pridobitne namene (tretji odst. 1. člena Zakona o društvih).
Zadruga Pogoj ni izpolnjen, ker 1. člen Zakona o zadrugah določa, da je namen zadruge pospeševanje gospodarskih koristi njenih članov.
Zadruga, ki ima v aktu o ustanovitvi opredeljeno, da je njen namen razvoj določenega področja ali doseganje nekih splošno koristih ciljev, ne pa pospeševanje ali razvoj gospodarske dejavnosti svojih članov.
Pogoj ni izpolnjen, ker mora pogoj nepridobitnosti izhajati iz zakona, zato drugačne določbe v aktu o ustanovitvi ne zadoščajo.
Družba z omejeno odgovornostjo. Pogoj ni izpolnjen, ker prvi odst. 3. člen Zakona o gospodarskih družbah določa, da je izključna dejavnost gospodarske družbe opravljanje pridobitne dejavnosti in je to torej njen namen ustanovitve.
Družba z omejeno odgovornostjo, ki ima v družbeni pogodbi opredeljeno, da opravlja samo nepridobitne dejavnosti.
Pogoj ni izpolnjen, ker mora pogoj nepridobitnosti izhajati iz zakona, zato drugačne določbe v družbeni pogodbi ne zadoščajo.