Kdaj morate oddati davčni obračun?

Kot davčni zavezanci morate vsako leto davčnemu organu predložiti davčni obračun, in sicer najkasneje do 31. marca za preteklo poslovno leto. Davčni obračun morate predložiti vsako leto, ne glede na to, ali ste v preteklem letu dejansko opravljali kakšno pridobitno dejavnost ali ne, a tudi, če ste povsem neaktivni (sploh niste imela nobenih dejavnosti, prihodkov in odhodkov).

 

Če davčnega obračuna ne oddate v roku, je predpisana globa za prekršek v višini od 1.200 do 15.000 evrov za organizacijo in v višini od 600 do 4.000 evrov za odgovorno osebo (običajno je to zastopnik). 

 

Kako oddate davčni obračun?

Davčni obračun oddate na enotnem obrazcu DOD-DDPO s prilogami elektronsko preko sistema eDavki. Drugačna pot oziroma način oddaje (na primer po pošti) več ni možen. Obvezne priloge obrazca davčnega obračuna so podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in iz drugih ustreznih poročil. Če ste že oddali letno poročilo na AJPES, vam teh prilog ni treba posebej še enkrat oddajati na FURS, temveč v obrazcu navedete, da so bili ti podatki že priloženi AJPES-u, in kdaj (za to je predvideno posebno mesto na obrazcu).

 

Za oddajo davčnega obračuna preko eDavkov potrebujete digitalno potrdilo, ki morate  registrirati na portalu eDavki.

 

Digitalno potrdilo lahko pridobite od Ministrstva za javno upravo (spletno stran z navodili in obrazci za pridobitev digitalnih potrdil najdete tukaj). Pri manjših nevladnih organizacijah, ki nimate svojega digitalnega potrdila, ima digitalno potrdilo pogosto vaš računovodja, ki ga pooblastite, da v vašem imenu oddaja letno poročilo, davčni obračun in po potrebi druge dokumente, ki se oddajajo elektronsko.