Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo v četrtek, 13. 6. 2024, ob 14. uri, preko zoom povezave, v okviru javne najave razpisa predstavilo podrobnosti o razpisu za dvig ključnih kompetenc z naslovom Aktivna vloga otroka, učenca in dijaka v odprtem, sodelovalnem in ustvarjalnem učnem okolju (2024-2028), ki ga bo objavilo jeseni.

Razpis v vrednosti 9, 5 milijona evrov bo vključeval sklope: bralna pismenost in razvoj slovenščine, tuji jeziki in večjezičnost, kulturno-umetnostna vzgoja, aktivno državljanstvo, pa tudi matematična, naravoslovna in inženirska kompetenca ter znanstvena pismenost.

V okviru vsakega sklopa naj bi se oblikoval vsaj en konzorcij, upravičene bodo tudi nevladne organizacije.

Več informacij najdete na gov.si.