Ministrstvo za kulturo obvešča, da bodo predvidoma 21. junija objavili javni razpis za zeleni prehod v kulturi, s katerim bodo podprli uvajanje zelenih praks v kulturi in spodbujali razvoj inovativnih zelenih pristopov.

Razpis bo razdeljen na dva sklopa:

  • Sklop A bo namenjen sofinanciranju pilotnih projektov za zeleni prehod v kulturi. Vključeval bo izvedbo pilotnih dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa kulturnih organizacij, razvoj upravljavskih modelov za okoljsko nevtralne kulturne organizacije, svetovalno-informacijske aktivnosti o zelenem prehodu za kulturne organizacije, ozaveščanje javnosti in usposabljanje deležnikov o uvajanju zelenih praks v kulturi, uporabo novih tehnologij za zeleni prehod v kulturi ter razvoj rešitev za trajnostno mobilnost pri obiskovanju kulturnih dogodkov.
  • Sklop B bo namenjen sofinanciranju projektov za večjo podnebno nevtralnost in okoljsko vzdržnost obstoječih večdnevnih dogodkov v kulturi ali programskih ciklov.

Upravičenci za sredstva iz javnega razpisa bodo javni zavodi in nevladne organizacije na področju kulture. Skupna razpoložljiva vrednost sredstev za javni razpis je 600.000 evrov.

Najavo javnega razpisa najdete na gov.si.