Mladinski svet Slovenije je pred kratkim pričel z raziskavo na temo pričakovanj mladih od trga dela in njihovih predstav o prihodnosti. V ta namen so pripravili anketne vprašalnike za vse mlade (nad 15 in pod 30 let).

Anketa je dostopna preko objavljene novice na njihovi spletni strani, na Facebook profilu ali neposredno na navedenih povezavah:

 

Za mlade, ki še nikoli niso bili redno zaposleni oz. samozaposleni

 

Za mlade, ki so že kdaj v življenju bili redno zaposleni oz. samozaposleni: https://goo.gl/forms/BbLw96aw83IcvJHq1

 

Vabljeni k sodelovanju!