UNICEF Slovenija je ob mednarodnem dnevu boja proti revščini opozoril, da se je kljub gospodarski rasti revščina med otroci v letu 2017 poglobila. Pod pragom revščine v Sloveniji še vedno živi 49.000 otrok.    

Izpostavili so, da najnovejši podatki Statističnega urada RS kažejo, da se je stopnja tveganja revščine otrok navkljub gospodarski rasti povišala, in sicer iz 11,9 % v letu 2016 na 12,8 % v letu 2017. V lanskem letu je torej revščino tvegalo kar 49.000 otrok, kar je za 3.000 več kot v 2016. Med revnimi je 25.000 dečkov in 24.000 deklic. Zato si je danes, v času gospodarske rasti, še bolj kot prej, potrebno prizadevati za ukrepe, ki bodo usmerjeni v preprečevanje revščine otrok in dviga kakovosti življenja otrok.

 

Prav tako so opozorili na povečanje tveganja revščine v enostarševskih gospodinjstvih. V letu 2017 je revščino tvegalo 30 odstotkov takšnih gospodinjstev, kar je skoraj za 5 odstotnih točk več kot leto poprej. Vztrajno narašča tudi stopnja tveganja revščine med samozaposlenimi, ki je v letu 2017 znašala 26,6 odstotkov, kar je 3,7 odstotne točke več kot v letu 2016. 

 

Več informacij o revščini otrok v Sloveniji ter priporočila oblikovalcem politik, ki lahko pripomorejo h krepitvi blaginje otrok, najdete na spletni strani UNICEF Slovenija.