Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravlja 31. maja v Ljubljani skupni dogodek: 23. Andragoški kolokvij (AK), osrednje strokovno srečanje v okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU) in posvetovalni dogodek projekta EPUO 2019. 

Na dogodku (31. maja v Radisson Blu Plaza Hotelu Ljubljana) bodo nastopili vidni predstavniki nacionalnih ustanov - zagovorniki strategij, ki bodo vplivale na vsebino NPIO. Svoje poglede bodo predstavili tudi socialni partnerji.

Program in prijavnico najdete na pro.acs.si/ak2019. Prijave sprejemajo najkasneje do 28. maja.