Društvo Žarek upanja obvešča, da bo letošnja mednarodna konferenca Alpe Jadran Balkan potekala med 12. in 14. septembrom v Eco Hotelu Bohinjska Bistrica. Tokratna konferenca nosi naslov »Pot k sodelovanju: Integracija različnih oblik strokovne pomoči na področju zdravljenja in obravnave alkoholizma ter drugih odvisnosti«.

Naslovne teme konference:

  • Različne oblike zdravljenja in pomoči na področju obravnave alkoholizma in drugih odvisnosti
  • Multidisciplinarno, multisektorsko in multinacionalno sodelovanje pri obravnavi alkoholizma in drugih odvisnosti
  • Preventivni programi in aktivnosti na področju odvisnosti
  • Nevrobiološki vidiki odvisnosti
  • Psihoterapija v procesu zdravljenja in obravnave odvisnosti
  • Izobraževanje strokovnjakov
 

Konferenca Alpe – Jadran – Balkan bo sestavljena iz dveh delov: znanstvenega in strokovnega dela ter Svetovnega kongresa klubov zdravljenih alkoholikov (Kongres WACAT).

Avtorje, ki želijo sodelovati s prispevkom, vabijo k oddaji. Teme naj predstavljajo raziskovalno, terapevtsko ali preventivno delo na področju širokega spektra odvisnosti od alkohola ali drugih odvisnosti, pri katerem gre za sodelovanje strokovnjakov iz različnih sistemov za pomoč odvisnim in njihovim bližnjim. Rok za oddajo povzetkov je 1. 8. 2019.

Več informacij in prijavnico najdete tukaj (.pdf)