ŠENT in Janssen sta pričela z izvedbo projekta spregovorimo shizofreniji. Namen projekta je informiranje uporabnikov, svojcev in strokovnih delavcev o pomenu komunikacije v procesu zdravljenja in izboljšanje procesa psihosocialne rehabilitacije v skupnosti.

V ta namen organizirajo več srečanj, ki se bodo junija odvila v postorih dnevnih centrov Šenta v Kranju, Novem mestu in Kopru. V septembru bodo s srečanji nadaljevali tudi v nekaterih drugih krajih po Sloveniji.

Več informacij najdete na spletni strani Šenta.