Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi Razsežnosti skrbstvenega dela, ki bo 29. maja ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani. O knjigi bodo spregovorile avtorice dr. Majda Hrženjak, izr. prof. dr. Vesna Leskošek, dr. Živa Humer. Pogovor bo vodila mag. Mojca Frelih.  

Delo Razsežnosti koncepta skrbi je prodorna teoretska in empirična študija, v kateri avtorice na podlagi feminističnih premišljanj državljanstva, politične ekonomije in etike skrbi razgrnejo koncept skrbi kot analitično orodje tako za analizo socialnih politik, kritiko sodobnih neoliberalnih družbenih razmer kot tudi za zamišljanje skrbne družbe. Več si lahko preberete na spletni strani Mirovnega inštituta.