WWF – svetovna organizacija za varstvo narave je ob svetovnem dnevu morij in oceanov, ki ga obeležujemo 8. junija, objavila poročilo "Stop the Plastic Flood: How Mediterranean countries can save their sea", ki analizira stanje v sredozemskih državah, ob upoštevanju celotne dobavne verige plastike.

Glede na podatke poročila vsako leto 0,57 milijonov ton plastičnih odpadkov konča v sredozemskih vodah, kar je enako, kot če vsako minuto v morje vržemo 33 800 plastenk. Onesnaženje s plastiko je v porastu, naraščalo bi naj tudi v bodoče, do leta 2050 bi se naj količina plastičnega odpada početverila. WWF poziva vlade sredozemskih držav, da skupaj podprejo globalni pravno zavezujoč sporazum za zaustavitev toka plastičnih odpadkov v naravo do leta 2030. Javni organi, podjetja in državljani morajo združiti moči za izgradnjo inovativnega in učinkovitega sistema ravnanja s plastični odpadki, opozarja WWF. Do njihovega poročila lahko dostopate na tej povezavi (.pdf).