Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo podalo osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. V razpravi lahko sodelujete do 8. julija 2019.

Kot so zapisali na svoji spletni strani, je namen sprememb sistema razširjene odgovornosti proizvajalca v tej uredbi, da vsi proizvajalci plačajo vse predpisane stroške ravnanja z odpadno embalažo (in ne več ali manj), pri čemer pa so stroški na enoto embalaže za proizvajalce, ki dajejo na trg RS bolj reciklabilno embalažo, manjši kot stroški za proizvajalce, ki dajejo na trg RS manj reciklabilno embalažo in embalažo, ki sploh ni primerna za predelavo. Na ta način se gospodarske subjekte spodbuja, da za proizvodnjo embalaže in embaliranje izdelkov uporabljajo bolj okoljsko sprejemljive materiale.

Osnutek Uredbe najdete na spletni strani MOP. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019.