Agencija EU za temeljne pravice je 6. junija objavila poročilo o temeljnih pravicah 2019. Iz poročila izhaja, da za številne ljudi v celotni EU velja tveganje, da bodo zapostavljeni, saj čedalje večja nestrpnost in napadi na temeljne pravice ljudi še naprej spodkopavajo precejšen napredek, ki je bil do zdaj dosežen.

Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2019 je pregled najnovejših dosežkov in pomanjkljivosti na področju varstva človekovih pravic v EU v zadnjem letu. Kot so ob objavi sporočili iz Agencije FRA, sta bila zelo pomembna mejnika ratifikacija Konvencije ZN o pravicah invalidov, ki so jo do leta 2018 ratificirale vse države članice EU, in začasni sporazum EU o predlaganem evropskem aktu o dostopnosti. Na svetovni ravni pa Agenda 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja določajo načrt za boljši svet enakosti, pravičnosti in miru.

Poročilo med drugim kaže, da:

  • rasna diskriminacija in nadlegovanje ostajata povsem običajna po vsej Evropski uniji;

  • vključevanje beguncev je napredovalo, in to kljub raznim oviram, vendar skoraj štirje od desetih Evropejcev menijo, da so migracije problematične, in skoraj polovica jih precenjuje obseg nedovoljenih migracij;

  • revščina otrok v EU se je malce ublažila, vendar je še vedno vsak četrti otrok izpostavljen tveganju revščine, to pomeni, da so na enem najbogatejših predelov na svetu otroci, ki gredo spat lačni in živijo v slabih razmerah, pri čemer trpita tudi njihovo zdravstveno stanje in izobrazba.

Poročilo vsebuje tudi predloge za ukrepe, ki zajemajo Listino o temeljnih pravicah EU in njeno uporabo v državah članicah, enakost in nediskriminacijo, rasizem, ksenofobijo in s tem povezano nestrpnost, vključevanje Romov, azil, meje in migracije, informacijsko družbo, zasebnost in varstvo podatkov, otrokove pravice, dostop do pravnega varstva in izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov.

Dostopno je na spletni strani Agencije FRA.