Med 3. in 5. julijem je v Grčiji potekal tretji mednarodni sestanek v okviru projekta Civil Society Solidarity Movement CI.SO.MO., ki so se ga udeležili tudi predstavniki Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Njihov prispevek v celoti objavljamo v nadaljevanju.

Kako sprejemamo migrante v Sloveniji?

Smo Slovenci odprti in sprejemajoči do migrantov ter beguncev? Smo bolj ali manj tolerantni kot sosednje evropske države? O našem dojemanju in sprejemanju migrantov, beguncev ter drugih kultur nasploh, smo govorili na tretjem mednarodnem sestanku v okviru projekta Civil Society Solidarity Movement CI.SO.MO., ki smo se ga udeležili tudi predstavniki Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Na dogodku, ki je potekal med 3. in 5. 7. v Siatisti, v Grčiji,  smo se zbrali udeležnci petih organizacij iz Bolgarije, Grčije (dve organizaciji), Švedske in Slovenije  Udeleženci so na mednarodnem sestanku predstavili načine dobrega sobivanja z različnimi kulturami, s poudarkom na sprejemanju drugačnosti in strpnosti do beguncev in ostalih migrantov. 

Na dogodku smo predstavili različne pozitivne prakse sprejemanja in medkulturnega sodelovanja v Sloveniji, izpostavljeno pa je bilo tudi nekaj zakonskih določil, ki v Sloveniji ščitijo migrante in pripradnike drugih kultur. Nekaj pozornosti je bilo namenjeno različnim organizacijam, ki na razne načine delujejo na področju zagotavljanja enakosti in pravičnosti za vse, nekoliko podrobneje pa je bilo predstavljeno delovanje društva in kako s svojim delovanjem širimo sporočilo o enakosti in pravičnosti. 

Dojemanje migrantov se v sodelujočih državah precej razlikuje. Grki in Bolgari so do migrantov precej zadržani, v določenih pogledih tudi nestrpni in netolerantni, medtem ko na drugi strani Švedi (do določene mere) migracije pozdravljajo, saj migranti predstavljajo novo delovno silo, katera je zaradi staranja prebivalstva nujno potrebna. Švedska tako izvaja številne programe za migrante, s katerimi jim želijo omogočiti čim lažjo in uspešnejšo integracijo v švedsko družbo. Na drugi strani se Grki in Bolgari srečujejo z večjimi težavami, predvsem Grki, ki so izpostavljeni večjemu številu migrantov. Bolgari so izpostavili še romsko problematiko in veliko stopnjo nestrpnosti ravno proti romskim skupnostim na njihovem območju.

Srečanje je omogočilo primerjavo med različnimi evropskimi državami, predvsem pa se je pokazalo, da v Sloveniji drugačnost relativno dobro sprejemamo in se z multikulturnostjo soočamo na dokaj odprt način. Seveda je mogoče tudi pri nas opaziti sovražni govor in nestrpnost do migrantov, zato je prenašanje dobrih praks in raziskovanje stanja na tem področju toliko pomembnejše.

Mednarodni dogodek je potekal v okviru projekta CI.MO.SO. - Civil Society Solidarity Movement, sofinanciranega s strani EU, programa Erasmus+KU2.

 

 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto