Evropska komisija je 7. avgusta pričela z javnim posvetovanjem o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja. Posvetovanje je del ocene priporočila o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja iz leta 2012, v katerem se izrecno zahteva posvetovanje z državami članicami in deležniki.

Ljudje razvijajo znanja in spretnosti zunaj izobraževanja, npr. z delovnimi izkušnjami, prostovoljstvom ali športom. Če se taka znanja in spretnosti ne potrdijo (dokumentirajo, ocenijo in certificirajo s strani organa), obstaja tveganje, da ostanejo neizkoriščena. V priporočilu so države članice pozvane, naj ljudem zagotovijo več in boljše možnosti za potrjevanje. S posvetovanjem z deležniki želi Komisija pridobiti informacije in stališča o tem, kako države članice izvajajo priporočilo v praksi in ali s tem ljudem dajejo več in boljše možnosti za potrjevanje njihovih znanj in spretnosti.

Posvetovanje je namenjeno splošni in strokovni javnosti, še posebej pa vsem, ki so že izkoristili katero od možnosti potrjevanja tako pridobljenih znanj.

Vprašalnik je na voljo na tej povezavi (tudi v slovenskem jeziku). Zainteresirani lahko svoje mnenje v spletnem vprašalniku prispevajo do 13. novembra 2019.