Umanotera je 5. septembra na odločevalce naslovila priporočila za izboljšanje zakonodajnega okolja s ciljem zmanjšanja rabe energije v slovenski industriji.

V priporočilih predlagajo, naj se razogljičenje industrije v Sloveniji postavi za enega izmed osrednjih ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, preoblikuje dajatve na energente za industrijske porabnike ter pristopi k izvedbi zelene proračunske reforme in podjetjem zagotovi finančno ter organizacijsko podporo za prestrukturiranje. Kot so poudarili v Umanoteri, je industrija v Sloveniji za prometom drugi največji porabnik energije v Sloveniji, glavnino energije pa porabi manjše število podjetij iz energetsko intenzivnih dejavnosti. Pričakujejo, da bodo ta podjetja bistveno okrepila aktivnosti za zmanjšanje porabe energije in tako prispevala k skupnemu cilju preprečitve podnebnega zloma. Do priporočil lahko dostopate na umanotera.org.