Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju obvešča, da so v okvira projekta TOY PLUS: Skupaj stari in mladi - medgeneracijski pristop razvili orodje za spremljanje in ocenjevanje kakovosti medgeneracijskih praks, ki je namenjeno organizacijam v katerikoli fazi načrtovanja ali izvajanja medgeneracijskih dejavnosti.

Orodje je sestavljeno iz smernic in dimenzij kakovosti z opredeljenimi kazalniki, na podlagi katerih skupaj z izbranimi posamezniki spremljamo medgeneracijske dejavnosti, ki jih izvajajo. Dostopno je tukaj (.pdf).