Iz EnaBande sporočajo, da so v sklopu mednarodnega seminarja "Let's Talk: Debt Meets Degrowth" na temi odrasti in dolga, ki so ga v začetku junija gostili v Ljubljani, izdalo zbirko esejev.

V publikaciji je zbranih 11 tekstov skupaj z uvodnikom Ajde Pistotnik, EnaBanda - The Future Is Now – Think Degrowth, ki so razvrščeni v tri tematske sklope: nelegitimni dolg, stanovanjska politika in nove politike.

Zbirko esejev si lahko preberete in naložite z njihove spletne strani (.pdf).