Agencija ZN za begunce (UNHCR), Sklad ZN za pomoč otrokom (UNICEF) in Mednarodna organizacija za migracije (IOM) so 11. septembra objavili poročilo, v katerem predstavljajo ovire, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki, rojeni zunaj Evrope, ko se želijo vključiti v izobraževanje v Evropi.

Kot so objavi sporočili iz Unicef Slovenija, je trenutno število otrok in mladostnikov, rojenih izven Evrope (vključno z nedavno prispelimi otroki begunci in migranti), ki predčasno opustijo šolanje, skoraj dvakrat večje kot pri otrocih, rojenih v državi. Otroci begunci in migranti imajo tudi slabši učni uspeh, če jim ni zagotovljena ustrezna podpora.

Agencije v poročilu zato pozivajo države, naj okrepijo sodelovanje med šolami in ključnimi javnimi storitvami, kot sta zdravstvena oskrba in zaščita otrok, da bi premostili ovire za vključitev otrok v šolanje in naslovili dejavnike, ki prispevajo k predčasnemu opuščanju šolanja. Priporočajo tudi izboljšanje dostopa do predšolske vzgoje in spodbujanje vključevanja mladih v programe višjega srednjega izobraževanja in usposabljanja.

Do poročila lahko dostopate prek spletne strani Unicef Slovenija.