V okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja bo 16. oktobra 2019 na Bledu potekal medresorski posvet z naslovom »Tukaj in zdaj – pripravljeni na sodelovanje ZA medkulturno sobivanje«.

Na posvetu bodo predstavili nekatere dobre prakse medresorskega povezovanja na lokalnih ravneh, ki prispevajo h krepitvi podpornih okolij in uspešnemu vključevanju priseljencev v Sloveniji, in poskušali odgovoriti na aktualna vprašanja in izzive na tem področju. V dveh plenarnih predavanjih bodo v sodelovanju s priznanima predavateljema, dr. Željkom Čurićem in dr. Noah Charneyem, osvetlili pomemben potencial empatije, pozitivnih stališč in krepitve medkulturnih kompetenc za uspešno delo v multikulturnih okoljih in uspešno vključevanje priseljencev na različnih ravneh dela in življenja v Sloveniji.

Dogodek je namenjen ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov, šolskim svetovalnim delavcem in drugim strokovnim delavcem na vseh ravneh izobraževanja, predstavnikom javnih zavodov in državnih institucij, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in vsem drugim, ki delajo z otroki, mladimi in odraslimi, ki se priseljujejo v Slovenijo.

Več informacij, program in prijavnico najdete na medkulturnost.si. Število mest bo omejeno, rok za prijavo je 27. september 2019. Udeležba na posvetu je brezplačna.