Urad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Občino Renče-Vogrsko vabita mlade in predstavnike občin iz goriške regije na regijski dogodek v okviru projekta Rastimo skupaj 2019, ki bo v petek, 22. novembra 2019 ob 17. uri, v Kulturnem domu Bukovica (Volčja Draga).

Na regijskem dogodku bo poudarek na informiranju mladih na lokalni in regijski ravni, vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni oz. e-participaciji mladih ter zaposlovanju mladih v lokalnem ter regionalnem okolju.

Predstavljeni bodo primeri dobrih praks vključevanja mladih v procese odločanja, portal mlad.si ter dobre prakse pridobivanja kompetenc in zaposlovanja mladih. Potekala bo tudi delavnica na temo informiranja in vključevanja mladih v procese odločanja ter podjetništva in zaposlovanja mladih.

Več informacij, program in prijavnico najdete na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije. Prijave zbirajo do 15. novembra 2019.