Evropska komisija vabi k sodelovanju v javnem posvetovanju, v okviru katerega bodo ocenili strategijo EU na področju drog (2013–2020) in spremljajoči akcijski načrt (2017–2020).

Posvetovanje obravnava vsa glavna področja politike strategije na področju drog, vključno z zmanjšanjem povpraševanja po drogah in njihove ponudbe ter tremi medsektorskimi temami, in sicer usklajevanjem, mednarodnim sodelovanjem in obveščanjem ter raziskavami in ocenjevanjem. Podobno kot pri celotnem ocenjevanju se tudi posvetovanje osredotoča na uspešnost, učinkovitost, ustreznost in skladnost ukrepov, sprejetih za pokritje omenjenih področij, pa tudi na doseženo dodano vrednost EU.

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki je dostopen na spletni strani Evropske komisije. Vprašalniki so na voljo v vseh uradnih jezikih EU, tudi odgovarjate lahko v kateremkoli uradnem jeziku Evropske unije. Na voljo bo do 4. februarja 2020.