konS - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je objavila poziv za predložitev umetniških projektov, v okviru katerega bodo predvidoma podprli 15 umetniških produkcij sodobne raziskovalne umetnosti.

Prednost pri izbiri projektov bodo imeli tisti projekti, ki izhajajo iz dobro razvitega opusa predhodne umetniške produkcije, ki predlagano delo smiselno postavlja v kontekst. Želijo si zrelih umetniških predlogov, ki tudi za avtorje pomenijo vrhunec njihove dosedanje umetniške ustvarjalnosti. V obzir bodo vzeli predloge umetniških del, ki vsebinsko in formalno merijo na tematiziranje sodobne družbe, prešite s sodobnimi tehnologijami in njihovimi aplikacijami, ki bi jih bilo mogoče predvideti oz. napovedovati za bližnjo prihodnost.

Poziv najdete na spletni strani mreže konS - Platforme za sodobno raziskovalno umetnost. Rok za oddajo predlogov se izteče 20. decembra 2019.