WWF Adria, nevladna organizacija za varovanje narave in biotske raznovrstnosti, trenutno izvaja projekt LIFE EuroLargeCarnivores, s katerim želijo izboljšati sobivanje človeka z velikimi zvermi skozi komunikacijo, izmenjavo znanja in prekomejnim sodelovanjem v 16-ih evropskih držav.

Ena izmed aktivnosti projekta je raziskava odnosa deležnikov do velikih zveri. Rezultati te raziskave jim bodo pomagali bolje razumeti, kako ljudje v različnih delih Evrope živijo z velikimi zvermi, kot so volk, ris, medved in rosomah. Raziskava bo potekala v 12 evropskih državah, vanjo pa bodo vključeni prebivalci mest, živinorejci, lovci, naravovarstveniki, politiki in ostale skupine, ki želijo prispevati k boljšemu sobivanju.

Vabijo vas k sodelovanju v anketi, ki vam bo vzela približno 20 minut vašega časa. Anketa bo na voljo do konca decembra.