Pedagoški inštitut vabi k oddaji povzetkov člankov za tematsko številko Šolskega polja z naslovom »Bralna (ne)pismenost in raziskava PISA«.

V tematski številki se želijo osredotočiti na različne vidike rezultatov raziskave PISA 2018, in sicer na:

  • rezultate raziskave PISA 2018 s poudarkom na branju (primerjava z drugimi področji pismenosti, s preteklimi cikli);
  • ozadenjske dejavnike, ki se z rezultati neposredno povezujejo (npr. motivacija za branje, situacijski dejavniki bralnih dosežkov, enakost v izobraževanju);
  • »povezanost« rezultatov raziskave PISA 2018 z izsledki drugih mednarodnih študij (npr. PIRLS);
  • vpetost rezultatov raziskave PISA 2018 v širši družbeno-politični okvir;
  • dobrodošli pa so tudi znanstveni prispevki s področja izsledkov projektov, ki so zajemali praktične pristope pri spodbujanju bralne pismenosti v šolah (OŠ in SŠ).

K oddaji so vabljeni tako izvirni znanstveni članki kot tudi pregledni znanstveni članki, empirični in teoretični. Povabilo najdete na spletni strani Pedagoškega inštituta. Rok za oddajo okvirnega naslova in povzetka članka se izteče 15. 1. 2020.