Obveščali smo že, da je Evropska komisija objavila 2. pregled zdravstvenega stanja v EU in opise profilov zdravstvenih sistemov za 30 evropskih držav (28 držav članic Evropske unije, Norveška in Islandija), tudi za Slovenijo.

V četrtek, 12. decembra 2019, ob 9. uri bo v organizaciji Predstavništva Komisije v Sloveniji v Hiši Evropske unije (konferenčna dvorana Rim, Dunajska 20, Ljubljana) potekala predstavitev ugotovitev pregleda zdravstvenega stanja v EU in še posebej ugotovitev zdravstvenega profila za Slovenijo 2019.  

Gre za dvoletna poročila in preglede, ki jih Evropska komisija objavlja od leta 2016 v sodelovanju z OECD-jem in Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike. Namen poročil je državam pomagati izboljšati uspešnost njihovih zdravstvenih sistemov, saj nudijo celovit vpogled v delovanje posameznega zdravstvenega sistema in to na podlagi podatkov, ki so primerljivi z drugimi državami članicami.

Poročila niso namenjena le oblastem in oblikovalcem politik, saj vsebujejo informacije o delovanju zdravstvenega sistema posamezne države članice, ki so pomembne in uporabne tudi za zainteresirane deležnike, raziskovalce in državljane. Naslavljajo tudi najpomembnejše aktualne trende na področju zdravstvenih sistemov v EU in tudi trende njihovega preoblikovanja.

Na predstavitvi poročila bosta sodelovala:

Na dogodek se je potrebno prijaviti na tej spletni povezavi najkasneje do torka, 10. decembra 2019.