Evropska komisija in Evropska agencija za okolje sta 5. decembra predstavili šesto okoljsko poročilo, ki kaže, da se na splošno okoljski trendi v Evropi od zadnjega stanja iz poročila 2015 niso izboljšali.

Kot so ob objavi poročila sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, EU večino ciljev za leto 2020 ne bo dosegla, zlasti ne tistih, ki zadevajo biotsko raznovrstnost, vendar je še vedno mogoče izpolniti dolgoročnejše cilje za leti 2030 in 2050, če bo EU za zaščito planeta ukrepala hitro. Evropa je pomembno izboljšala učinkovitost virov in krožno gospodarstvo, vendar se je napredek pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, industrijskih emisij, nastajanju odpadkov, izboljšanju energetske učinkovitosti in deleža energije iz obnovljivih virov upočasnil.

Povzetek poročila v slovenskem jeziku je dostopen na tej povezavi, do celotnega poročila pa lahko dostopate tukaj.