Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni poziv k izkazu interesa za kandidata Republike Slovenije v Odboru za pravice invalidov.

Člani Odbora, ki morajo biti osebe z visokimi moralnimi lastnostmi in priznano strokovnostjo na področju pravic invalidov, so voljeni (mandat je štirileten z možnostjo reelekcije v primeru ponovne kandidature) in delajo neodvisno, v osebnem svojstvu.

Besedilo poziva najdete na tej povezavi. Rok za prijavo se izteče 22. januarja 2020.