Evropska komisija je 31. marca pričela z javnim posvetovanjem o Načrtu za uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030. EU namerava do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost (tj. neto ničelne emisije toplogrednih plinov). V ta namen bo predlagala zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 50 % do leta 2030 na 55 % glede na ravni iz leta 1990, namesto trenutno predlaganega zmanjšanja za vsaj za 40 %, vključno s spremembo nedavno predlaganega evropskega podnebnega zakona.

V javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki je dostopen na spletni strani Evropske komisije. Vprašalnik je na voljo v vseh uradnih jezikih EU, tudi odgovarjate lahko v kateremkoli uradnem jeziku Evropske unije. Na voljo bo do 23. junija 2020.